a

WSPARCIE PRZY WDRAŻANIU
POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ

Wprowadzenie w organizacji polityki antymobbingowej to bardzo ważny moment w życiu przedsiębiorstwa.  Nie tylko ze względu na to, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. prawem Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011 r. polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700). Także dlatego, że to jasna i czytelna deklaracja przyjętej polityki personalnej, gdzie wszelkiego rodzaju zachowania mogące nosić znamiona mobbingu jak i wszelkie zachowania dyskryminujące muszą być napiętnowane i wyeliminowane z życia przedsiębiorstwa.

Ale samo wdrożenie polityki antymobbingowej, poparte podpisaniem stosowanych deklaracji przez wszystkich pracowników nie spowoduje zmian nagannych zachowań, jeżeli takowe miały miejsce w przeszłości i zespół zarządzający musiał rozwiązywać tego rodzaju problemu. Aby zapewnić skuteczne wdrożenie tej polityki należy pracowników przeszkolić czy jest a czym nie jest mobbing. Jak go rozpoznawać a jak nie mylić z egzekwowaniem obowiązków pracowniczych.  

Należy także – i to rekomendujemy, jako element niezbędny do powodzenia wdrożenia polityki antymobbingowej – przygotować i zrealizować dedykowany przełożonych i wszystkim osobom, które zarządzają ludźmi) rozszerzonego szkolenia dotyczącego właściwych zachowań i postaw menedżerskich tak, by nie dopuszczać do powstawania domniemania mobbingu lub dyskryminacji.

NAGŁÓWEK SEKCJI

PSYCHOLOG
"ON DEMAND"
OFERTA DLA FIRM
MOBBING
I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO
TRENING INTERPERSONALNY

CO MNIE WYRÓŻNIA?

DOPASOWANE PODEJŚCIE

Pracuję według paradygmatu psychologii integracyjnej, który wykorzystuję rozwiązania z róznych podejść psychologii. Dzięki temu mogę dopasować działania i ścieżkę terapii do Twoich specyficznych potrzeb

CAŁY CZAS SIĘ UCZĘ

Obecnie konczę szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

PODDAJE SIĘ SUPERWIZJI

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji superwizorów z Instytutu Psychologii Zdrowia. Dzięki temu mogę doskonalić swoją pracę i jeszcze skuteczniej Wam pomagać

POMAGAM - W RÓŹNYCH TRUDNYCH SYTUACJACH

Pomagam osobom w kryzysie (w żałobie, w trakcie i po rozstaniu z bliskim, w trakcie i po rozwodzie, po stracie pracy), w depresji oraz z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dojrzewania, osobowości, zaburzeniami lękowymi, a także osobom wykorzystywanym (m.in. seksualnie, w tym z dziećmi). Zapraszam dorosłych oraz dzieci i młodzież (oczywiście z opiekunami), a także pary, małżeństwa, rodziny.