o-nas-zdjecie
Od problemu do rozwiązania.

Coaching

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń, osiąganiu celu, a także ułatwienia im bardziej efektywnego funkcjonowania w życiu, w zespole.

Coaching koncentruje się na rozwiązaniu, a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

Robert Diltz

o-nas-wykres